عاشورای امروز، تداوم عاشورای حسینی

پیگیری

از حاج آقا ماندگاری

سخنرانی دهه اول محرم ۹۶

  • محرم
  • 5 جلسه سخنرانی در‌ هیات رزمندگان اسلام قم

    برگرفته از razmandegan-qom.com