درد بی‌حیایی و درمان‌های قرآنی

مجموعه راه‌های جهل‌زدایی از حاج آقا ماندگاری

در حرم حضرت معصومه (س)

پنجشنبه، 11 خرداد 1396

28 دقیقه

متن این سخنرانی ثبت نشده است.